เนื้อสติ๊กเกอร์กระดาษ คุณสมบัติทนความชื้น สามารถนำเข้าตู้เย็นได้ แต่ไม่กันน้ำและสามารถฉีกขาดได้ เหมาะสำหรับติดลงบนบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ต้องแช่น้ำหรือเปียกน้ำและสินค้าที่ไม่ต้องเก็บรักษาเป็นเวลานาน เป็นรุ่นฉลากสินค้าที่ขายดีเนื่องจากมีราคาถูกกว่าสติ๊กเกอร์ชนิดอื่นๆ